Археологически методи

Проучванията в Сборяново са свързани с прилагането на новаторски подходи в археологическото проучване, както и с  осъществяването на възможно най- широк спектър от интердисциплинарни проучвания в областта на геофизиката, геоархеологията, въздушна фотограметрия и археофотозаснемане, археоастрономията, палеоботаниката, антропологията, изследвания на диетата, археометрията - каменни кариери, находища на олово, пигменти в живописната украса и др.