Втора Лятна школа по тракийска археология – Сборяново 2013 – 16-30.08.2013

Втора Лятна школа по тракийска археология – Сборяново 2013 – 16-30.08.2013. Участие в археологическите разкопки, курс от лекции – методика на археологическите проучвания, интердисциплинарни подходи, тракийска култура под ръководството на проф. Диана Гергова