Първи изследователи

Феликс Каниц (р. 1829) австро-унгарски археолог, етнограф и географ
Акад. Фьодор Успенски (р. 1845) от Руски археологически институт в Константинопол. През 1928 г. е избран за чуждестранен член на БАН
Карел Шкорпил (1859-1944)  чешко-български археолог, създател на българската археологическа наука и музейно дело, откривател на Първата българска столица Плиска
Акад. Анание Явашов (1855-1934)  български просветен деец, археолог и ботаник
Проф. Геза Фехер (1890-1955) унгарски археолог. Работи в България от 1921-1944.  Член  на Българското археологическо дружество  и  Чуждестранен член на БАН. Първи разкопки на могили в Свещари.