Заместник - ръководители и основни участници

Боряна Матева (ИМ Исперих) – Праисторически некропол при Демир баба теке
Галена Радославова (РИМ Разград) – Елинистически некропол
Гл. ас. д-р Даниела Стоянова (СУ „Св. Кл. Охридски) – Тракийският град
Живка Михайлова(ИМ Исперих) – Тракийският град
Доц. д-р Красимир Ников (НАИМ-БАН) – Тракийският град
Мария Николаева (ИМ Исперих) – Елинистически некропол, Тракийският град, Средновековно селище в м. "Петрова нива"
Д-р Момчил Кузманов( НАИМ-БАН) – Елинистически некропол, култово място "Новите коренежи"
Д-р Николай Дерменджиев – Елинистически некропол, Средновековно имение в м. "Града на доверието"
Явор Иванов(НАИМ-БАН) – Елинистически некропол, Светилище при Демир баба теке, култово място "Новите коренежи", Средновековно имение в м. "Града на доверието", Археологическа карта на "Сборяново"
Д-р Тотю Иванов ( РИМ Разград) – Елинистически некропол