Заместник - ръководители и основни участници

1. Галена Радославова (РИМ Разград) – Елинистически некропол

2. Гл. ас. д-р Даниела Стоянова (СУ „Св. Кл. Охридски) – Тракийският град

3. Живка Михайлова (ИМ Исперих) – Тракийският град

4. Доц. д-р Красимир Ников (НАИМ-БАН) – Тракийският град

5. Мария Николаева (ИМ Исперих) – Елинистически некропол, Тракийският град, Средновековно селище в м. "Петрова нива"

6. Д-р Момчил Кузманов( НАИМ-БАН) – Елинистически некропол, култово място "Новите коренежи"

7. Д-р Николай Дерменджиев – Елинистически некропол, Средновековно имение в м. "Града на доверието"

8. Явор Иванов(НАИМ-БАН) – Елинистически некропол, Светилище при Демир баба теке, култово място "Новите коренежи", Средновековно имение в м. "Града на доверието", Археологическа карта на "Сборяново"

9. Д-р Тотю Иванов ( РИМ Разград) – Елинистически некропол

10. Румен Радев (ИМ Исперих) -  Елинистически некропол