Българското Стомогилие

Селища и могила от ранното средновековие

Апокрифи съобщават за Българското Стомогилие – така са наричали района на Сборяново с многобройните могили през средновековната епоха. Боляското имение в м. Града на доверието, друго средновековно селище недалеч от Гинина могила, както и могила с обредно начупени съдове от  ІХ в. потвърждават значението на района и за прабългарите във времето на Първата българска държава.