Златното съкровище от Голямата Свещарска могила

Начелник от злато с конска глава, открит в голямата свещарска могила Края на IV и началото на III в. пр. Хр.

На 07.11. 2012 г. в западната половина на могилата, на дълбочина 8 м. от повърхността е открита кухина – отпечатък от дървено сандъче с размери 50 х 50 см. В него са били положени: комплект от женски накити – диадема със скулптирани изображения на фантастични създания с лъвско тяло и женски глави и бюст, които водят шествие от лъвове и пантери, четири спирални гривни и златен пръстен с релефно изображение на Ерос, комплект от над 200 апликации към конска сбруя – начелник с протоме на кон, кръгли апликации с глава на Атина, други с растителни мотиви, с женски глави, с полуцилиндрична форма и др. Фини апликации с филигранна украса или с емайл, както и стотици миниятюрни кръгли и цилиндрични мъниста. Открити са и множество златни нишки, принадлежащи на златотъкана материя, която е била положена като трети дар.
Сандъчето е било положено в насипа на могилата в етап от насипването й, като дар, съпътстващ душата на погребания гетски владетел, вероятно Котела, известен като съюзник на Филип ІІ Македонски в общата им борба срещу скитите от 339 г. пр. Хр.
Разкопките през 2013 година ще бъдат свързани с разкриването на тази гробница.