Хронология на проучванията

1982 г. - откриване на Свещарската гробница Начало на разкопките ( Мария  Чичикова с екип)
теренни обхождания в района
1983 г. - разкопки на Свещарската гробница и могили около нея (Мария Чичикова с екип)
Начало на разкопките на тракийското светилище  при Демир баба теке (Ана Балканска с екип)
Начало на разкопките на тракийското светилище в м. "Камен рид" (Диана Гергова с екип)
1984 г. - продължаване на разкопките на трите обекта
Проучване на некропола от ранножелязната епоха в м. "Нивата на певеца" (Тотко Стоянов с екип)
Теренни обхождания за създаване на археологическа карта на "Сборяново" и района
1985 г. - продължаване на разкопките и обхожданията
Археологически разкопки на праисторически некропол при Демир баба теке (Боряна Матева с екип)

1986 г. - начало на проучванията на тракийския град (Мария Чичикова с екип, продължени и осъществявани и до сега от Тотко Стоянов с екип)

Проучвания на източния и западен елинистически некропол (Диана Гергова с екип, продължаващи и сега)

1988 г. - разкопки на могила 13 и откриване на втора гробница (Диана Гергова с екип)
1989 г. - разкопки на могила 12 и откриване на трета гробница (Диана Гергова с екип)
1991- 1992 г. - разкопки на култово място в м. "Новите коренежи" (Дарина Вълчева с екип, продължени през 2007 от Диана Гергова с екип)
1992 г. - начало на проучванията на  Голямата Свещарска (Омуртаговата) могила ( Д. Гергова с екип, продължаващи и сега)
2002 г. -  начало на разкопките на средновековното имение в м. "Града на доверието" (Диана Гергова с екип)
2004 г. - разкопки на тракийското светилище при Демир баба теке (Диана Гергова с екип)
2004 г. - начало на разкопките на средновековното селище в м. "Петрова нива" (Елена Пенчева с екип)
2010 г.- разкопки на могила 21 – вкопана гробница с глинен олтар (Диана Гергова с екип)

2012 г. - откриване на златното съкровище в Голямата Свещарска (Омуртагова) могила (Диана Гергова с екип)