Събития и новини

Дата: 18.09.2023

Интердисциплинарен подход носи международна награда за проф. Диана Гергова

Работата и находките в Сборяново са оценени от IUPPS

В периода 5-9 септември, румънският град Тимишоара бе домакин на Двадесетия конгрес на Международният съюз за праисторически и протоисторически науки – IUPPS* към ЮНЕСКО. Тема на конгреса бе „Интердисциплинарност в археологията“.

Във форума участваха повече от 400 учени от всички континенти, чиито доклади бяха изнесени в 27 секции.

Дългогодишният изследовател на тракийското наследство у нас проф. Диана Гергова, представи доклада си „Археометрични стъпки към разгадаване на обезсмъртяването при гетите. Изследванията в Националния резерват Сборяново.“ в секция „Изследване на погребалните практики и човешки жертвоприношения чрез интердисциплинарен напредък“.

Проф. Гергова беше единствената, удостоена с наградата “Археологически изследвания”. Тя и нейният екип вече 40 години провеждат новаторски изследвания в резервата Сборяново, като разкриват безценна информация за археологията на Желязната епоха на Балканите. Благодарение на техния труд са разкрити едни от най-емблематични паметници на тракийската култура, показвайки тяхното универсално значение“ се казва в мотивите на организацията.

„Това е значимо признание за усилията ми и приносите на моя наистина всеотдаен интердисциплинарен екип.“ – споделя Диана Гергова. – В Сборяново, където разкрихме уникалната по своята планировка духовна и политическа столица на гетите Даусдава (Градът на вълците), моята цел през годините бе чрез прилагането на всички най-модерни и интердисциплинарни методи в областта на геофизиката, геотехниката, палеосеизмиката, археоастрономията, антропологията и химията, да копаем възможно най-прецизно и извлечем всички скрити за окото данни за културата, вярванията и знанията на гетите.

Отделно от наградата, за широката общественост и посетителите на резервата публикувах и две книги – „Гетите, които обезсмъртяват“, а с изтъкнатата османистка К. Венедикова „Демир баба теке. Българският Ерусалим“. Защо не се продават точно в Сборяново, не мога да разбера.“

Археологът споделя още: “Голямото удовлетворение и кураж, които ми дава тази награда, за съжаление, са несравними с много по-голямата горчивина от реалното състояние на обектите в Сборяново. Преобладаващата част от видимите за всички хора доказателства за световната значимост на резервата – неговите светилища, гробници, могили, култови места и редки средновековни обекти, безвъзвратно се рушат. Дори паметникът на ЮНЕСКО – Свещарската гробница се използва по-скоро като възможност за пренасочване на средства от спечелени проекти към удобни хора, чрез безогледна кражба на идеи и проекти и с административни похвати. Това се случва въпреки усилията и публикациите ни всички резервати в страната, да имат свое професионално управление, подобно на природните резервати, което да се грижи за това изключително наследство. Резерватите имат огромен потенциал за категорично подобрение на качеството на културния туризъм, а оттам и за икономическо благоденствие на местното население. За съжаление, разбиране на всички нива в страната ни няма, а за археологическото ни богатство не се говори и засега аз лично не виждам светлина.

Защо ние сами принизяваме стойността на богатствата, които земята ни е пазила хилядолетия и сме разкрили за нов живот? Защо не се гордеем с това, което е наше наследство, е въпрос, който за сега може да получи само един песимистичен отговор за бъдещето на страната ни“ – завършва проф. Гергова.

- - - - -

*IUPPS е една от най-старите научни обединения създадена с начало в 1865 г. От 1954 е част от асоциирания към ЮНЕСКО Международен съвет по философия и науки за човека. Подкрепя сътрудничеството на учени от всички страни чрез инициативи, които допринасят за напредъка на праисторическите и протоисторически науки, основани на пълна академична свобода и отказващи всякакъв вид дискриминация, тъй като по дефиниция тя е отричане на научния подход. Организира международни конгреси и научни срещи и насърчава широкомащабни разкопки с международно значение. Учредени са 6 награди в основни категории.

Обратно