Римска епоха (І-ІІІ в.)

Оброчни плочки на тракийския конник

Оброчни плочки на тракийския конник, открити край тракийското светилище в двора на Демир баба теке, както и в ритуална яма недалеч от Голямата Свещараска (Омуртаговата) могила потвърждават, че и през тази епоха свещените места на траките продължавали да бъдат почитани.