Ръководители

1. доц. д-р Мария Чичикова  (НАИМ-БАН ). Ръководител и координатор: Проучвания на Свещарската гробница и на Тракийския град (1982 – 1986 г. )
2. проф. д-р Диана Гергова ( НАИМ-БАН). Ръководител и координатор: Проучвания на тракийското светилище „Камен рид”, на светилището при Демир баба теке, на култовото място „Новите коренежи”, Източен и Западен елинистически некропол, средновековно имение в м. „Града на доверието”. Археологическа карта на „Сборяново” ( 1982-2013)
3. доц.  д-р Тотко Стоянов(СУ „Св. Кл. Охридски”). Ръководител: Тракийски некропол в м. "Нивата на певеца",  Елинистическият град (1983 2013):
4. д-р Ана Балканска (НАИМ-БАН) (1983 – 1989) Ръководител: Тракийското светилище при Демир баба теке. (1982-1988)
5. Дарина Вълчева (НАИМ-БАН). Ръководител: Култово място в м. "Новите коренежи"

6. гл.ас. д-р Елена Пенчева (СУ „Св. Кл. Охридски). Ръководител.  Средновековен обект в м. "Петрова нива"

Повече за катедра Археология към Историческия факултет при Софийски Университет "Свети Климент Охридски" можете да видите тук.