Южната група могили на източния некропол

Най-високата могила в некропола на гетската столица

Южната група могили на източния царски некропол е  издигната  под знака на сьзвездието Орион, в чийто център е Голямата Свещарска могила.Откритите в нея монументална каменна гробница, златните дарове в дъбово сандъче в насипа на могилата, поставени в короната на дъбово свещено дърво, както и следите от жертвоприношения позволяват  тя да  бъде свързана с гетския владетел Котела, управлявал в последните десетилетия на ІV в. пр. Хр.  Краткото време, в което  били издигнати  могилите - в последното десетилетие  на ІV и първите години на ІІІ в. пр. Хр., сочи размаха и великолепието на  погребението на Котела и  на свързани с него лица и притежания.
Нови сензационни открития бяха направени през 2013 година.
В голямата Свещарска могила откритите останки на вековно дъово свещено дърво показаха, че дървеното сандъче съд златни дарове и било поставено в основата на короната му.
 В  могилите   около Голямата Свещарска могила бяха  открити  вкопани гробници , облицовани с  камъни или дървени греди,с кремирани кости на индивиди със загатнати  жречески функции( могили 31,31 а) и с многоцветни глинени олтари - есхари.
В могила 27  бе открита  първата в  тракийските земи бига,    впрегната в два коня,  заедно с  две ями с кремираните кости на мъж и жена.  Апликациите към конска сбруя и бронзовите обкови на колесницата сочат  келтския и  произход   и са ново свидетелство за контактите  между гетите и появилите се  в  гетските земи още в края на ІV в. пр. Хр. келтски племена.
Откритията през 2014 година са свързани с проучването намогила 23. От централната част на източния, царски некропол . В  дълбоко вкопана гробница със стъпала и две камери- триъгълна и кръгла бяха намерени кремирани кости в две групи.  Изключително откритие  сред богатия инвентар от женски накити . златни, стъклени и глинени мъниста, златни обеци, бронзово огледало, сребърна цедка, вносни и местни съдове, както и сноп върхове на копия и железен нож,  е  железният канделабър с форма на палма,  символ на бога Аполон, поставен до глинен многоцветен олтар заедно с паничка с житни зърна - дарове за  Богинята майка. Това е вторият  канделабър,  след открития бронзов канделабър   през 1931 година в Мезешката гробница от Б. Филов.