„Нивата на певеца”

ХІ-ІХ в. пр. Хр.

В тази местност е проучен могилен некропол от началото на ранната желязна епоха (ХІ-ІХ в. пр. Хр.) с  погребения чрез трупополагане и трупоизгаряне и богат инвентар от глинени съдове, фибули, магически предмети и др.