Природа

Резерватът Сборяново се отличава с мистичната си природа, лековитата вода на извора „Петте пръста”, защитени растения, като напр. „пролетната циклама” (ботурчето). Често срещани са стада от сърни и елени. Включен е  в „Натура 2000”. В непосредствена близост до Сборяново е ловният резерват „Воден”.