Средновековна епоха

В долината на р. Крапинец, в м. „Бювем касаба”

В долината на р. Крапинец, в м. „Бювем касаба” е разкрито ранносредновековно имение (9-10 в.) с болярско жилище, малък християнски параклис, работилници и стопански постройки, което престанало да съществува във времето на набезите на печенегите в Х в.

Апокрифи съобщават за Българското Стомогилие – така са наричали района на Сборяново с многобройните могили през средновековната епоха. Болясркото имение в м. "Града на доверието", друго средновековно селище недалеч от Гинина могила, както и могила с обредно начупени съдове от  ІХ в. потвърждават значението на района и за прабългарите във времето на Първата българска държава.

Статуетка на бог Джайна от Х век, открита в района на Сборяново свидетелства за това, че прабългарите са споделяли различни религиозни вярвания през ранното средновековие.