Новини

11.12.2012

Съкровището

Открито през ноември 2012 г.

Forward to news
22.04.2013

"Златните дарове от Свещари" в Копенхаген

В Националния музей на Дания официално бе открита изложбата

Forward to news
15.07.2013

Втора Лятна школа по тракийска археология – Сборяново 2013 – 16-30.08.2013

Колектив от учени и специалисти допринася за изследванията

Forward to news