Гробниците близнаци

Края на ІV и началните десетилетия на ІІІ в. пр. Хр.

Двете по-малки гробници с полуцилиндричен  свод  оформят единен архитектурен гробничен ансамбъл със Свещарската гробница. Те се отличават с отварящите се в противоположни страни плъзгащи се врати, които са свидетелство за специфични за гетите архитектурни традиции. Датирани са  в  края на ІV и началните десетилетия на ІІІ в. пр. Хр. В тях са открити части от скелети на човешки индивиди, кости на жертвени животни и дарове. Едната гробница, под могила 12 е разрушена от земетресението в началните десетилетия на ІІІ в. пр. Хр.