Свещарската царска гробница с кариатиди

Открита през 1982 г.

Откритата през 1982 г. гробница е включена в листата на ЮНЕСКО на световното наследство през 1985 г. Намира се в северната група на Източния могилен некропол. Гробницата под Гинина могила се отличава със специфичен план – има три камери, покрити с полуцилиндричен свод. Уникално е съчетанието на архитектурна, скулптурна и живописна украса. В централната камера стените са украсени с релефните изображения на 10 кариатиди – символи на Великата богиня- майка, а на стената е представена сцена на обезсмъртяването на тракийския владетел. В камерата са разположени ложетата на владетеля и неговата съпруга.  След земетресение в началото на ІІІ в. пр. Хр., останките на царската двойка се препогребани – в предверието са запазени само черепите. В  гробната камера по- късно  е извършено ново погребение.
В гробницата е открит и уникален наискос, който отделял ложето на владетеля – най- сакралното пространство в камерата от  останалата й част, оформена като храм.
Гробницата се отнася към края на ІV – първите десетилетия на ІІІ в. пр. Хр. Предполага се че е на гетския владетел Дромихайт.