Светилището на „Камен рид”

Основано през ХІ в. пр. Хр.

Светилището, основано в  ХІ в. пр. Хр. е съществувало до VІ в. пр. Хр. и е преустроено през ІV в пр. Хр.  Оградено е  с каменни стени от север и юг, има южна ритуална зона с жертвени огнища, ритуално натрошени съдове  и дарове – глинени магически предмети, накити, следи от човешки и животински жертвоприношения и централна зона с ритуални ями.  През елинистическата епоха са изградени два каменни кръга в северния край на светилището.