Градът Хелис

Основан в последните десетилетия на ІV в. пр. Хр.

Укрепеният с мощни каменни стени град е основан в последните десетилетия на ІV в. пр. Х. и заема площ от 90 000 кв. м. Бил е мощен търговски и производствен център през ІV и първата половина на ІІІ в. пр. Хр.  и запада във втората половина на ІІІ в. пр. Хр.
В него  е открита най- голямата колекция от амфорни печати от елинистическата епоха в Тракия – свидетелство за  активни търговски контакти с елинистическия свят,  за значението му като важен политическа и икономически център. Отккрити са  работилници за обработка на желязо, производство на керамика и на костени предмети, ювелирни инструменти, слитъци от сребро и злато. В жилищата с каменни основи са  открити глинени олтари – есхари. Посветителен надпис на богинята Фосфорос на гръцки език е открит при южната порта на града.
Предполага се, че това е полисът Хелис, в който гетският владетел приема победения от него елинистически владетел Лизимах през 297 или 294 г. пр. Хр.