"Гетите, които обезсмъртяват"

Книга с автор проф. Диана Гергова, в която се разглеждат ритуалите и мистичния начин на живот на гетите. Изданието е двуезично - на български и английски език. Ако желаете да притежавате книгата, моля свържете се с нас.