Местоположение

Националният резерват „ Сборяново” е разположен на двата бряга на р. Крапинец, на 50 км от р. Дунав и на 6 км от град Исперих.