Пристигане

Резерватът  се намира на  6 км от гр. Исперих, на 43 км от гр. Разград, на 80 км от Русе, 130 км от Варна.

Влак до Исперих – актуално разписание на БДЖ

Автобус (разписание към октомври 2012)
София-Исперих 08.30, 13.30, 14.30
Исперих-София 02.00, 14.00

Такси от Исперих до Свещари струва около 5-6лв.

С кола Посетителският център на ИАР Сборяново разполага с паркинг непосредствено до Гинина могила. Част от археологическите обекти са достъпни с лека кола.
Демир Баба Теке, Камен Рид, Бювен Касабъ и Могила №21, са по-трудно достъпни заради стръмни или черни пътища. Препоръчваме да се разходите пеша, като паркирате до главния път.