Разглеждане

Свещарската гробница и гробниците близнаци при с. Свещари (без понеделник и вторник), от 09:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 17:00 ч., от 1 март до 31 ноември


Тел за връзка: +359 8 335 279


Цени на билетите: Възрастни – 10 лв., учащи и пенсионери – 5 лв. (цената включва и беседа)


Вкопана тракийска гробница с полихромен олтар – при проявен интерес

 

Възможност за самостоятелно посещение на: тракийския град, Демир баба теке, тракийското светилище в м. "Камен рид", средновековното имение в м. "Града на доверието" и др.