„Даусдава” („Градът на вълците”)

Разкритият в Сборяново комплекс от паметници от тракийската епоха – светилища и култови места, елинистически  град и  могилни некрополи е свързан със столицата на северните траки – гетите от І хил. пр. Хр.  Той запазва  ролята си на култово място и през римската епоха. Най- вероятно това  е отдавна търсената „Даусдава”(„Градът на вълците”) от  Деветата карта на  живелия в Александрия римски географ Клавдий Птолемей (85-165 г.).