Елинистическите некрополи

Над 120 могили

На двата бряга на р. Крапинец са разположени над 120 могили от елинистическата епоха. Могилите са групирани като огледални отражения на ярки съзвездия като Голямото куче, Орион и др. в Източния некропол и Стрелец в Западния некропол.