Събития и новини

Дата: 15.07.2013

Втора Лятна школа по тракийска археология – Сборяново 2013 – 16-30.08.2013

Колектив от учени и специалисти допринася за изследванията

Колектив от учени и специалисти от Киев, Харков и Института за ядрени изследвания на Националната академия на Украина и от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките допринесе за изследванията на могилните некрополи на гетската столица. Геофизикът д-р Юрий Богданов – създател на прибора за сканиране и физика проф. Владимир Павлович,  и  инженер-електроник Сергей Прокопенко и д-р Бойко Вачев, сътрудничещи си в  Европейския проект BlackSeaHazNet осъществиха за пръв път изследване на могилите с такава апаратура. Изследването ще позволи археолозите да получат значително по-детайлна информация преди започването на разкопките.

Обратно