Събития и новини

Дата: 03.09.2013

Находки при Могила 21 и Могила 22

През 2009 година е проучена Могила 22 в централната част на Източния царски некропол на гетското средище.

Вкопаната каменна гробница с камера, облицована с дървени греди и се отличава с интересната си предкамерна част, в която всеки хоризонтален пласт е оформян като различна геометрична фигура. В камерата са намерени глинена амфора и съд със сферична форма, както и урна с горели кости, разделена на две части, от които едната- върху предкамерната конструкция. Датира се в края на 4-ти и нач. на 3-ти в. пр. Хр.

През 2010 година е проучена Могила 21 (на снимката горе). В нея е открита вкопаната до дълбочина 4 м. гробница е с две камери, входът между които е затворен от голяма каменна плоча. На дъното на централната камера с трапецовиден план е изградена полихромна глинена есхара. Горелите кости на индивид са разделени на две части. Покрай западната стена са открити глинена амфора, рибно блюдо и силно корозирал железен косера из камерата - и скитски тип бронзови стрели. В преддверитето, са погребани кон и куче в поза имитираща движение. В едно от ребрата на коня е намерена бронзова стрела, но зарасналата кост показва, че смъртта на коня не е била причинена от нея.

Обратно