Събития и новини

Дата: 23.11.2013

Могилите на жриците

През 2013 г. в Южната група могили на Източния царски некропол са проучени и две вкопани гробници с антропоморфен план са под могили 31 и 31А.

Могила 31 е разположена непосредствено на север от Голямата Свещарска могила с погребението на гетския владетел Котела. На дъното на вкопаната каменна гробница, облицована с дървени греди е открит полихромен олтар. Амфорите, датирани в първите години на 3 в. пр. Хр. и глинените съдове, накитите от злато, сребро и стъкло, предполагат, че кремираните кости са на жена от обкръжението на Котела, която имала и жречески функции.

Могила 31А се отличава с богатия инвентар от амфори датирани в началните години на 3 в. Пр. Хр., глинени съдове на ръка и колело, множеството накити от стъкло и глина, както и елемент от келтска колесница. В голяма паница са положени кремираните кости, вероятно отново на жена.

Обратно