Събития и новини

Дата: 03.08.2014

Могилата с канделабъра

Могила 23 от Източния царски некропол на гетското средище е с най-богатия инвентар.

В нея е открита вкопана в льоса двукамерна гробница с под на дълбочина 5 м. В кръглата камера са открити кремирани човешки кости, железен канделабър поставен до глинен полихромен олтар заедно с глинено съдче с овъглено жито, глинени съдове на ръка и колела, амфори, сребърни чаша и цедка, златни накити- мъниста, обеци с лъвски глави, стъклени мъниста, бронзов позлатен пръстен с Ерос, глинени магически предмети. В правоъгълната камера са открити само фрагменти керамика. Могилата се датира към края на 4-ти и нач. на 3-ти в. пр. Хр.

Обратно