Събития и новини

Дата: 30.04.2017

Келти в Тракия?

На 26 април 2017 г. в Изложбената зала на Женевския университет, със съдействието и под патронажа на Посланика на Република България в Берн, д-р Меглена Плугчиева, бе открита изложбата "Келти в Тракия? Българо-швейцарските проучвания в Сборяново".

Изложбата е подготвена от съвместен екип на Националния Археологически Институт към БАН и учени от университета в Женева и представя резултатите от съвместните археологически изследвания на българо-швейцарския екип на територията на Националния археологически резерват Сборяново.

Уникалният природо-археологически резерват Сборяново става известен благодарение на усилията на поколения наши учени, положили огромни усилия през годините, стартирали в далечната 1982г.Международното сътрудничество на НАИ с учени от Франция, Италия, Русия Япония и особено с Швейцария, прави възможно представянето на тази уникална изложба даваща информация за ранната българска култура и за посредническата й роля в разпространението на някои източни вярвания в Западна и Северна Европа.

Изложбата бе открита официално от генералният секретар на Женевския университет Дидие Рабо, като последваха приветствени слова на посланик Меглена Плугчиева и на постоянният ни представител в международните организации в Женева посланик Деяна Костадинова. Проф.Вера Славейкова и Йордан Анастасов от Университета в Женева и проф. Д. Гергова от НАИ представиха резултатите от съвместните българо-швейцарски проучвания и изразиха надежда, че те ще продължат за да може това уникално българско културно-историческо наследство да стане достояние не само на научните среди, но и на широката международна публика.

Сред многобройните гости, които изпълниха докрай залата на университета, бяха гл.секретар на МВнР, г-н Калин Анастасов, представители на федералните и кантоналните власти, много студенти и изтъкнати преподаватели от университета, както и много представители на българската общност в Швейцария.

Общо бе мнението, че изложбата е огромен успех, реклама и признание за България за нейния принос към световното културно-историческо наследство.

Обратно