Селищна могила и некропол при извора "Петте пръста"

І хил. пр. Хр.

Демир баба теке се намира в сърцето на резерват Сборяново, край свещения извор „Петте пръста”.