Светилище в двора на Демир баба теке

І хил. пр. Хр.

Изградено е върху останките на тракийското светилище от І хил. пр. Хр. и от Римската епоха. Тракийски каменни олтари са запазени при входа на двора, както и са вградени в сградата на самото тюрбе. Думата „теке” още през І хил. пр. Хр. се е използвала със значението на гробница, каменна кутия в гръцкия и средиземноморския свят.