Култовото място в м. "Новите коренежи" (ІV-І в. пр. Хр.)

Елинистическо култово място в м. „Новите коренежи” (ІV-І в. пр. Хр.)

Каменни структури със следи от обредни ями, фрагменти керамика, късчета мазилки и въглени, сред които са открити и две човешки погребения. При разкопките е открито и съкровище от 56 сребърни републикански монети от ІІ-І в. пр. Хр., положени в глинен съд.