Събития и новини

Дата: 03.05.2016

Стартира Българо-Швейцарски проект

През 2016 година е поставено началото на Българо-швейцарското сътрудничество по темата “Сборяново - некрополи и територии”.

Подписан е договор за сътрудничество между Националния археологически институт с музей и Университета в Женева, подкрепен от РИМ Разград. Ръководители са от българска страна проф. Д. Гергова, от швейцарска - д-р Й. Анастасов. Проектът предвижда продължаване на археологическите разкопки в Сборяново, както и осъществяването на нова серия интердисциплинарни изследвания преди пълното публикуване на резултатите от проучванията на източния царски некропол. В екипа са включени изтъкнати изследователи от различни европейски институции: палеозоологът проф. П. Мениел от Франция, антропологът Ж. Дезидери от Женева, почвоведи, геолози и др.

Плод на това сътрудничество е и изследването на келтското светилище под могила 39.

Финансова подкрепа на швейцарското правителство. От 2016 година проучванията на елинистическия некропол на Сборяново се финансират от Швейцарското правителство чрез Фондация Швейцария-Лихтенщайн, което подкрепя изследвания на знакови археологически обекти извън Швейцария. Три годишната стипендия е отпусната след кандидатстването за тази помощ от д-р Й. Анастасов.

Обратно